Ubezpieczenia

Ubezpieczenia są istotnym elementem w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych i rolnych, małych i średnich firm, dużych korporacji, a także instytucji publicznych. W dzisiejszych czasach ubezpieczenia nie tylko pozwalają na wypłatę odszkodowania na wskutek: wypadku, kradzieży, pożaru, powodzi, choroby, śmierci i innych zdarzeń losowych, ale także posiadają dodatkowo szeroki pakiet usług assistance, z których mogą skorzystać ubezpieczeni np. holowanie auta, naprawa sprzętu RTV, AGD, PC, organizacja prywatnych lekcji, pomoc medyczna i wiele innych usług. Zatem wybierając ubezpieczenie nie należy kierować się tylko ceną, ale należy szczególnie zwrócić uwagę na zakres i sumy ubezpieczenia oraz na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 

W naszej ofercie znajdują się następujące rodzaje ubezpieczeń:
 • Ubezpieczenie na życie – głównym przedmiotem ubezpieczenia jest życie osoby ubezpieczonej. W przypadku śmierci ubezpieczonego, polisa zapewnia uposażonym wypłatę świadczenia. Dodatkowo ubezpieczenie to może chronić także zdrowie ubezpieczonego, zapewniając wypłatę świadczenia w przypadku: poważnego zachorowania, niezdolności do samodzielnej egzystencji, leczenia operacyjnego wskutek wypadku lub choroby, pobytu w szpitalu. Ubezpieczenie to daje ubezpieczonym również możliwość drugiej diagnozy i leczenia za granicą określonych poważnych zachorowań, a także możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług assistance. Ponadto w przypadku śmierci ubezpieczonego, uposażony może otrzymywać rentę nawet przez okres 25 lat, a jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpiła wskutek wypadku uposażony może otrzymać jeszcze dodatkowe świadczenie pieniężne.
 • Ubezpieczenie zdrowotne – produkt ten skierowany jest do firm, które chcą zapewnić swoim pracownikom i ich rodzinom (nawet rodzicom i teściom), wszechstronną prywatną opiekę medyczną, czy też organizację i pokrycie kosztów ponad 500 planowych zabiegów operacyjnych (od momentu przyjęcia do szpitala).
 • Ubezpieczenie komunikacyjne – to najbardziej popularne ubezpieczenie na rynku ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla wszystkich posiadaczy pojazdu i zabezpiecza szkody jakie wyrządzi się innym uczestnikom ruchu. Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC, można dobrowolnie wybrać dodatkowo jeszcze inne rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: Ubezpieczenie assistance to ubezpieczenie, które daje możliwość nie tylko holowania auta z miejsca wypadku, ale także umożliwia m.in. wymianę opon na miejscu zdarzenia, dostarczenie paliwa, otrzymanie pojazdu zastępczego. Ubezpieczenie AC (autocasco) jest ubezpieczeniem, które chroni auto od kradzieży i zniszczeń. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów jest ubezpieczeniem zapewniającym wypłatę odszkodowania w przypadku doznania uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.
 • Ubezpieczenie turystyczne – zapewnia ochronę w czasie podróży zagranicznej lub na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na każdy rodzaj podróży, niezależnie czy się jedzie samemu czy z rodziną. Polisa pokrywa koszty leczenia i zapewnia szeroki pakiet usług assistance. Dodatkowo można ubezpieczyć się na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej, a także można ubezpieczyć bagaż oraz sprzęt sportowy.
 • Ubezpieczenie nieruchomości – to ubezpieczenie mieszkania, domu, domku letniskowego – już istniejącego, ale także domu, mieszkania w trakcie jego budowy. Ubezpieczenie to chroni zarówno ruchomości domowe, przedmioty wartościowe, szyby znajdujące się wewnątrz nieruchomości, ale także mienie na tarasie i w ogrodzie oraz elementy działki, czy też mienie, które zostało utracone podczas napadu ulicznego. A pakiet usług home assistance i serwisowych zapewnia szereg dodatkowych usług m.in. naprawę sprzętu RTV, AGD, PC, pomoc interwencyjną ślusarza i hydraulika, pomoc medyczną, psychologa, opiekę nad dziećmi oraz nadzór nad zwierzętami, a także wiele innych usług znajdujących się w tym pakiecie.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – jest zabezpieczeniem finansowym dla przedsiębiorców i ich firm z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia, członków zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych, nauczycieli, księgowych, czy też dla osób prywatnych. Ubezpieczenie OC jest także adresowane dla zawodów, w których wymagane są stosowne uprawnienia i wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością, a warunki tego ubezpieczenia są określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów np. ubezpieczenie OC lekarza, notariusza, radcy prawnego, adwokata, zarządcy nieruchomości, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 • Ubezpieczenie NNW – chroni ubezpieczonego i ewentualnie jego rodzinę przed dotkliwymi skutkami wypadków. Ubezpieczenie te zniweluję straty finansowe związane z nieobecnością w pracy czy też pobytem w szpitalu, a wypłacone pieniądze pomogą w dalszej rehabilitacji po wypadku. W przypadku śmierci ubezpieczonego pieniądze z wypłaconej polisy zapewnią finansowe wsparcie dla najbliższych.
 • Ubezpieczenie dla firm – szeroki zakres ubezpieczenia pozwala chronić budynki, lokale, elementy działki, maszyny, urządzenia, wyposażenie (w tym sprzęt elektroniczny), nakłady inwestycyjne, środki obrotowe i wartości pieniężne, a także mienie będące własnością pracowników oraz osób trzecich od skutków zdarzeń losowych tj. pożar, kradzieży z włamaniem, rabunku i wielu innych ryzyk. Dodatkowo może chronić środki obrotowe w transporcie, a także urządzenia przenośne np. laptopy, wykorzystywane przez przedsiębiorcę lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia. Ponadto ubezpieczenie może być rozszerzone o dodatkowe klauzule, dzięki którym można rozszerzyć zakres ubezpieczenia.

 

Naszym klientom oferujemy pomoc na każdym etapie zawarcia umowy ubezpieczenia, począwszy od zrobienia kalkulacji, poprzez złożenie wniosku, wystawienie i dostarczenie polisy, zrobienie cesji ubezpieczenia, aż do momentu kiedy minie okres ochrony ubezpieczenia.

 

Specjalista ds. ubezpieczeń Macnus Consulting pomoże Ci:
 • Obliczyć składki ubezpieczenia,
 • Określić maksymalny okres ubezpieczenia,
 • Wybrać najkorzystniejszy rodzaj i zakres ubezpieczenia,
 • Dopasować wysokość składki do Twoich możliwość finansowych,
 • Uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania dotyczące ubezpieczenia,
 • W razie potrzeby umówić Cię na badania i wizytę lekarską,
 • Wypełnić dokumenty niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

Dzięki nam, zaoszczędzisz czas, bo bez wychodzenia z domu lub pracy możesz uzyskać bezpłatnie rzetelną i profesjonalną pomoc w wyborze najlepszego dla siebie ubezpieczenia. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami.